Thống nhất nội dung và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Ùn tắc tại chốt kiểm dịch nguy cơ gia tăng lây nhiễm COVID-19: Ảnh minh họa GT
Ùn tắc tại chốt kiểm dịch nguy cơ gia tăng lây nhiễm COVID-19: Ảnh minh họa GT
Ùn tắc tại chốt kiểm dịch nguy cơ gia tăng lây nhiễm COVID-19: Ảnh minh họa GT
Lên top