Tổng lực đưa các trung tâm hồi sức ở TPHCM vào hoạt động

Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Lên top