Quảng Bình dừng tắm biển, dừng kinh doanh dịch vụ trên tuyến Quốc lộ 1A

Công tác kiểm soát người và phương tiện qua địa bàn được tỉnh Quảng Bình chú trọng trong bối cảnh diễn biến dịch đang rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác kiểm soát người và phương tiện qua địa bàn được tỉnh Quảng Bình chú trọng trong bối cảnh diễn biến dịch đang rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác kiểm soát người và phương tiện qua địa bàn được tỉnh Quảng Bình chú trọng trong bối cảnh diễn biến dịch đang rất phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top