Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

Sau khi ký xác nhận vào đơn để người lao động được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19, UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu 10.000 đồng/trường hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Sau khi ký xác nhận vào đơn để người lao động được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19, UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu 10.000 đồng/trường hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Sau khi ký xác nhận vào đơn để người lao động được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19, UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu 10.000 đồng/trường hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top