Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không được từ chối bệnh nhân, kể cả mắc COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top