Bộ Y tế kiểm tra quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine COVIVAC

Tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top