Phát hiện một giáo viên là F1, 4 trường ở TP Tam Điệp cho học sinh nghỉ học

Trường Mầm non Bắc Sơn cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 6.5 đến hết ngày 9.5. Ảnh: NT
Trường Mầm non Bắc Sơn cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 6.5 đến hết ngày 9.5. Ảnh: NT
Trường Mầm non Bắc Sơn cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 6.5 đến hết ngày 9.5. Ảnh: NT
Lên top