Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh Hà Phương
Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh Hà Phương
Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh Hà Phương
Lên top