Hơn 13.000 học sinh huyện Thạch Hà nghỉ học để phòng dịch

Hơn 13.000 học sinh ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Khắc Mai.
Hơn 13.000 học sinh ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Khắc Mai.
Hơn 13.000 học sinh ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Khắc Mai.
Lên top