3 tỉnh cho hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoa: Thanh Vũ
Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoa: Thanh Vũ
Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoa: Thanh Vũ
Lên top