Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch

Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Lên top