Phân luồng giao thông từ xa tại những địa phương bị COVID-19

Phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong toả bởi COVID-19. Ảnh minh họa GT
Phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong toả bởi COVID-19. Ảnh minh họa GT
Phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong toả bởi COVID-19. Ảnh minh họa GT
Lên top