Vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Getty.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Getty.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Getty.
Lên top