Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 6 tháng. Ảnh: AstraZeneca.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 6 tháng. Ảnh: AstraZeneca.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 6 tháng. Ảnh: AstraZeneca.
Lên top