Sắp đưa về Việt Nam 30 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên có cấp phép

AstraZeneca và VNVC hợp tác cung cấp 30 triệu liều COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho Việt Nam.
AstraZeneca và VNVC hợp tác cung cấp 30 triệu liều COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho Việt Nam.
AstraZeneca và VNVC hợp tác cung cấp 30 triệu liều COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho Việt Nam.
Lên top