Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top