Hà Tĩnh: Đại biểu dự Đại hội ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão lũ

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sáng 15.10 tham gia quyên góp ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: TT.
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sáng 15.10 tham gia quyên góp ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: TT.
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sáng 15.10 tham gia quyên góp ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. Ảnh: TT.
Lên top