Công bố quyết định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng. Ảnh: NL.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng. Ảnh: NL.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng. Ảnh: NL.
Lên top