Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc 6 tháng không lương để đi học thêm

Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc 6 tháng không lương để đi học thêm. Ảnh: Internet
Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc 6 tháng không lương để đi học thêm. Ảnh: Internet
Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc 6 tháng không lương để đi học thêm. Ảnh: Internet