Ông Lê Phước Hoài Bảo không còn “đúng quy trình” nữa, thưa Thứ trưởng Trần Anh Tuấn!

Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo.