Thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng về công tác cán bộ. Ảnh: ITN
Ông Lê Phước Hoài Bảo bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng về công tác cán bộ. Ảnh: ITN
Ông Lê Phước Hoài Bảo bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng về công tác cán bộ. Ảnh: ITN