Ô nhiễm bủa vây khu công nghiệp

Phụ phẩm tôm phơi tràn lan cạnh Khu công nghiệp Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) hằng ngày bốc mùi nồng nặc khiến công nhân khu công nghiệp bị ảnh hưởng. Ảnh: Phương Linh
Phụ phẩm tôm phơi tràn lan cạnh Khu công nghiệp Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) hằng ngày bốc mùi nồng nặc khiến công nhân khu công nghiệp bị ảnh hưởng. Ảnh: Phương Linh
Phụ phẩm tôm phơi tràn lan cạnh Khu công nghiệp Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) hằng ngày bốc mùi nồng nặc khiến công nhân khu công nghiệp bị ảnh hưởng. Ảnh: Phương Linh
Lên top