Tăng trưởng âm - cái giá "bỏ trứng vào một rổ" ở Đà Nẵng

Kinh tế Đà Nẵng "tăng trưởng âm" còn kéo dài khi nền kinh tế phục thuộc vào du lịch và khai thác tài nguyên đất đai. Ảnh: NTH
Kinh tế Đà Nẵng "tăng trưởng âm" còn kéo dài khi nền kinh tế phục thuộc vào du lịch và khai thác tài nguyên đất đai. Ảnh: NTH
Kinh tế Đà Nẵng "tăng trưởng âm" còn kéo dài khi nền kinh tế phục thuộc vào du lịch và khai thác tài nguyên đất đai. Ảnh: NTH
Lên top