Những nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất sáng nay?

Sáng nay chỉ số AQI ở Hà Nội ở ngưỡng cao. Ảnh: Tô Thế.
Sáng nay chỉ số AQI ở Hà Nội ở ngưỡng cao. Ảnh: Tô Thế.
Sáng nay chỉ số AQI ở Hà Nội ở ngưỡng cao. Ảnh: Tô Thế.
Lên top