Đà Nẵng: Ruộng bỏ hoang bởi trại heo gây ô nhiễm, dân kêu trời

Môi trường bị ô nhiễm vì trại heo "khủng" giữa khu dân cư.
Môi trường bị ô nhiễm vì trại heo "khủng" giữa khu dân cư.
Môi trường bị ô nhiễm vì trại heo "khủng" giữa khu dân cư.
Lên top