Thủ Đức lên thành phố: Người dân kỳ vọng kênh Ba Bò hết ô nhiễm

Nước đen, sủi bọt trắng xóa dưới kênh Ba Bò đoạn qua quận Thủ Đức (TPHCM) - Ảnh: Minh Quân
Nước đen, sủi bọt trắng xóa dưới kênh Ba Bò đoạn qua quận Thủ Đức (TPHCM) - Ảnh: Minh Quân
Nước đen, sủi bọt trắng xóa dưới kênh Ba Bò đoạn qua quận Thủ Đức (TPHCM) - Ảnh: Minh Quân
Lên top