Những quyết định từ cơ quan quản lý nhà nước: Không thể cứ “sáng đúng - chiều sai”

Thiên nga ở hồ Gươm “sáng thả - chiều vớt”.
Thiên nga ở hồ Gươm “sáng thả - chiều vớt”.
Thiên nga ở hồ Gươm “sáng thả - chiều vớt”.