Thường trực Thành ủy Đà Nẵng không chỉ đạo báo chí cung cấp bản thảo trước khi in ấn

Đà Nẵng được cho là địa phương có những xử lý, phản hồi nhanh đối với các thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề liên quan quản lý đô thị.
Đà Nẵng được cho là địa phương có những xử lý, phản hồi nhanh đối với các thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề liên quan quản lý đô thị.
Đà Nẵng được cho là địa phương có những xử lý, phản hồi nhanh đối với các thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề liên quan quản lý đô thị.
Lên top