Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giăng lưới, nhốt 12 chim thiên nga ở hồ Thiền Quang