Nhiều tỉnh tá hỏa bác bỏ tin học sinh nghỉ Tết kéo dài

Học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn đi học theo đúng kế hoạch. Ảnh: BLC.
Học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn đi học theo đúng kế hoạch. Ảnh: BLC.
Học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn đi học theo đúng kế hoạch. Ảnh: BLC.
Lên top