Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh cả nước: Gần 40 tỉnh công bố

Học sinh ở nhiều địa phương sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Duy
Học sinh ở nhiều địa phương sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Duy
Học sinh ở nhiều địa phương sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Duy
Lên top