Người dân trở lại Hà Nội sau Tết sẽ phải khai báo y tế thế nào?

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế. Ảnh minh họa: Nguyễn Hùng
Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế. Ảnh minh họa: Nguyễn Hùng
Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế. Ảnh minh họa: Nguyễn Hùng
Lên top