Hơn 45 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhiều tỉnh đã tiếp tục cho hoc sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhiều tỉnh đã tiếp tục cho hoc sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhiều tỉnh đã tiếp tục cho hoc sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Lên top