Tín hiệu lạc quan về tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ

Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 Moderna tại trung tâm y tế công cộng Kedren ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, ngày 16.2. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 Moderna tại trung tâm y tế công cộng Kedren ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, ngày 16.2. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 Moderna tại trung tâm y tế công cộng Kedren ở Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, ngày 16.2. Ảnh: AFP
Lên top