NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 1.1.2018:

Người nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc

Từ 1.1.2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng là thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ảnh: H.A
Từ 1.1.2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng là thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ảnh: H.A
Từ 1.1.2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng là thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top