Kinh nghiệm bảo vệ bản thân khi chạy xe máy dưới trời nắng nóng

Thói quen đầu tiên mà người Việt hay mắc phải đó là dừng xe chờ đèn đỏ dưới bóng râm. Ảnh Kiến Văn
Thói quen đầu tiên mà người Việt hay mắc phải đó là dừng xe chờ đèn đỏ dưới bóng râm. Ảnh Kiến Văn
Thói quen đầu tiên mà người Việt hay mắc phải đó là dừng xe chờ đèn đỏ dưới bóng râm. Ảnh Kiến Văn
Lên top