Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Các trường học không dám bật điều hòa, học sinh thì mệt mỏi do học tập dưới điều kiện nắng nóng. Ảnh: Sơn Tùng
Các trường học không dám bật điều hòa, học sinh thì mệt mỏi do học tập dưới điều kiện nắng nóng. Ảnh: Sơn Tùng
Các trường học không dám bật điều hòa, học sinh thì mệt mỏi do học tập dưới điều kiện nắng nóng. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top