Nam Định: Quyết tâm xây dựng hình ảnh Quất Lâm "không mại dâm"

Tệ nạn mại dâm ở Khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là vấn đề nhức nhối mà Công an tỉnh Nam Định quyết tâm xóa bỏ. Ảnh minh họa.
Tệ nạn mại dâm ở Khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là vấn đề nhức nhối mà Công an tỉnh Nam Định quyết tâm xóa bỏ. Ảnh minh họa.
Tệ nạn mại dâm ở Khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là vấn đề nhức nhối mà Công an tỉnh Nam Định quyết tâm xóa bỏ. Ảnh minh họa.
Lên top