Một chốt kiểm dịch kịp thời hỗ trợ thai phụ qua cơn nguy kịch

Một mạnh thường quân đại diện trao hỗ trợ cho gia đình sản phụ. Ảnh: N.L
Một mạnh thường quân đại diện trao hỗ trợ cho gia đình sản phụ. Ảnh: N.L
Một mạnh thường quân đại diện trao hỗ trợ cho gia đình sản phụ. Ảnh: N.L
Lên top