Lương thấp, hàng loạt bác sĩ ở Lâm Đồng nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc của các bác sĩ, dược sĩ ở Lâm Đồng.
Đơn xin nghỉ việc của các bác sĩ, dược sĩ ở Lâm Đồng.
Đơn xin nghỉ việc của các bác sĩ, dược sĩ ở Lâm Đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top