Cơ sở y tế công lập

Hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập do COVID-19

Vương Trần |

Quyết định này quy định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Hàng loạt y tế tuyến cơ sở ở Quảng Ngãi “nợ như chúa chổm”

LÊ ĐỨC |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bảo hiểm xã hội chưa chi trả các khoản bảo hiểm y tế và tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định 449 tự chủ tài chính… đã khiến cho nhiều cơ sở y tế công lập tại tỉnh này rơi vào cảnh nợ nần, chậm hoặc chỉ trả lương cầm chừng cho nhân viên, nhà thầu không cung cấp thuốc do không có tiền. 

Trên 11.000 dịch vụ y tế không có quy trình kỹ thuật!

Văn Nguyễn |

Kết quả kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các bệnh viện công lập do Kiểm toán Nhà nước thực hiện chỉ ra nhiều vấn đề trong việc xây dựng giá dịch vụ y tế, thu vượt, thu sai quy định cũng như các khoản thu chưa có trong cơ cấu giá hay không có trong danh mục giá dịch vụ khám chữa bệnh. Việc xây dựng danh mục và định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện công lập thực hiện cơ chế tự chủ chưa đầy đủ khiến trên 11.000 dịch vụ y tế không có quy trình kỹ thuật.

Lương thấp, hàng loạt bác sĩ ở Lâm Đồng nghỉ việc

Phú Sơn |

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ tháng 10.2017 đến nay, đã có hơn 20 bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh này xin nghỉ việc.