XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH:

Nhờ thỏa ước lao động, chỉ 1% công nhân nghỉ việc

TƯLĐTT có chất lượng giúp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân. Ảnh: PV
TƯLĐTT có chất lượng giúp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân. Ảnh: PV
TƯLĐTT có chất lượng giúp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân. Ảnh: PV
Lên top