Lùi thời gian thực hiện chương trình phổ thông mới: Cần có thời gian bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Giáo viên và học sinh trường miền núi PTCS Tây Sơn (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Giáo viên và học sinh trường miền núi PTCS Tây Sơn (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Giáo viên và học sinh trường miền núi PTCS Tây Sơn (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM