Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Trong sới - trâu vẫn chọi, ngoài sới - trâu thua bị xẻ thịt bán

Bên ngoài sân trâu chọi đã được giết mổ, bày bán - Ảnh TN
Bên ngoài sân trâu chọi đã được giết mổ, bày bán - Ảnh TN
Bên ngoài sân trâu chọi đã được giết mổ, bày bán - Ảnh TN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top