Lãnh đạo quản lý có nên “làm” giáo sư?

Số lượng GS, PGS năm 2017 tăng “đột biến”. Ảnh: HN
Số lượng GS, PGS năm 2017 tăng “đột biến”. Ảnh: HN