Quan chức, công chức chạy theo học hàm để làm gì?

Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.
Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.
Hình ảnh của một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.