Lạng Sơn tăng cường phòng dịch viêm phổi cấp tại cửa khẩu Hữu Nghị

Cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra thân nhiệt các du khách. Ảnh: Phạm Đông
Cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra thân nhiệt các du khách. Ảnh: Phạm Đông
Cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra thân nhiệt các du khách. Ảnh: Phạm Đông
Lên top