Hàng không quyết liệt chống virus Corona: Không suất ăn, chăn và tạp chí

Khử trùng trên máy bay của Thai Airways. Ảnh: Reuters.
Khử trùng trên máy bay của Thai Airways. Ảnh: Reuters.
Khử trùng trên máy bay của Thai Airways. Ảnh: Reuters.
Lên top