Họp khẩn về dịch viêm phổi cấp: WHO tin tưởng năng lực ứng phó của Việt Nam

Cuộc họp khẩn sáng 30 Tết về công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thuỳ Linh
Cuộc họp khẩn sáng 30 Tết về công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thuỳ Linh
Cuộc họp khẩn sáng 30 Tết về công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top