Kiên Giang: Tích cực thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Đội K92 (Kiên Giang) đang tích cực thực hiện công tác tìm kiếm để cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: PV
Đội K92 (Kiên Giang) đang tích cực thực hiện công tác tìm kiếm để cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: PV
Đội K92 (Kiên Giang) đang tích cực thực hiện công tác tìm kiếm để cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: PV
Lên top